Александър Иванов

Александър Иванов

Обучител по жестов език

E-mail: info@deafinitelysign.com

Brief info

Александър е мислител и е склонен да е интроверт, просто защото задълбоченото мислене не е социална дейност. Сашо се опитва да прекарва повече време сам, защото когато обмисля решение на даден проблем, има нужда от време преди да стигне до финално заключение.
Никога не би изпуснал отговор? Иска да бъде център на внимание на парти? Най-вероятно ще го откриете, седнал в ъгъла и оживено разговарящ с един човек. Това е неговия стил.
Истински открива себе си още докато е тийнеджър и се потапя напълно в света и културата на глухите хора. През последните десетина години, той разгръща уменията си в сферата на жестовия език, обучението по жестов език, постоянно е в диалог с чужди експерти в областта на научните изследвания по теми, свързани с глухотата в нейния социо-културен аспект. Постоянно се учи на нови неща. Води редица обучения за служители на институции и фирми изцяло на жестов език. Освен обучител по жестов език, Александър е най-вече изследовател по душа.