Квалифицирани глухи обучители

Квалифицирани глухи обучители

Нашите квалифицирани глухи обучители преминават редовни обучения от международни експерти по жестов език по изпитани програми за подготовка и специализация на глухи обучители.

Read more

Обучителни материали

Обучителни материали

На ежедневна база, екипът от обучители си взаимодействат помежду за създаването на обучителни материали, които се базират на житейския им опит като глухи хора, носители на езика.

Read more

Програми за обмен

Програми за обмен

През последните няколко години, екипът от глухи обучители участва в програми за обмен с университета Галодет в САЩ както и други образователни организации в Канада и Европа.

Read more