Учебна програма по български жестов език

Учебната програма по български жестов език покрива 6 нива за курсове за начинаещи до напреднали по Общата европейска референтна  езикова рамка за изучаване на чужди езици  – A1/A1+, A2/A2+, B1/B1+, B2/ B2+,C1/C1+, C2/C2+. 

Курсовете за начинаещи (A1/A2) са предназначени да запознаят курсистите с основите на българския жестов език. Изучават се понятия, които се отнасят до хора, места и неща в непосредствена среда. Курсистите се научават да се справят с базова ежедневна комуникация, като обмен на информация, разпознаване и описване на други и молба за разяснения.

  • Курсовете за средно ниво (B1/B2) наблягат на езика в контекст: намиране на неща, запознаване със цифри и числа, изразяване на молба и запитване с нужните жестове и мимики, разговори за житейски събития и семейни истории, описване на обекти и водене на социален разговор.

Курсовете за напреднали (C1/C2) се фокусират върху изграждането на разказвателни умения, преминаване от неформално към официално представяне и върху развиване на умения за разговор, използвани в ежедневно общуване.