Сертифициране

В края на курса след успешно положен изпит, обучаемите ще получат сертификат, спомени от уникално преживяване и възможности за общуване и социализация с глухите хора.