Програми за обмен

През последните няколко години, екипът от глухи обучители участва в програми за обмен с университета Галодет в САЩ както и други образователни организации в Канада и Европа. Освен това, глухите обучители посещават международни събития, свързани с жестовите езици, образованието на глухите хора и тяхното приобщаване.