Обучителни материали

На ежедневна база, екипът от обучители си взаимодействат помежду за създаването на обучителни материали, които се базират на житейския им опит като глухи хора, носители на езика. Освен това, за максимален ефект, глухите обучители получават безценен опит от международни специалисти по обучение по жестови езици. Обучаемите и обучителите използват основно видеоматериали и други презентационни материали, които се разменят в обучителна платформа.