Курсове за всички

Българският жестов език е като всеки чужд език. Той може да се изучава от всеки, който има интерес към него. Родителите и семействата на глухи деца, педагози, специалисти, приятели, както и лица със слухова загуба, невладеещи жестов език. Българският жестов език е пълноценен и равнопоставен език на българския словесен език.