Квалифицирани глухи обучители

Нашите квалифицирани глухи обучители преминават редовни обучения от международни експерти по жестов език по изпитани програми за подготовка и специализация на глухи обучители.

Ежеседмично, глухите обучители са в постоянен обмен с международно признати глухи специалисти – преподаватели и изследователи по теми, свързани с глухотата в социо-културен аспект.

В процеса на работа, глухите обучители следят и обратната връзка от обучаемите, с които са в постоянен диалог. По този начин, глухите обучители се стремят да подобряват своите подходи за преподаване с цел постигане на мисията за качествено придобиване на умения по български жестов език и култура на глухите хора.