Интерактивен начин на обучение

Какво по-добре от това да се учи жестов език от носителите му. По автентичен начин, глухите хора потапят обучаемите в дебрите на своя свят с визуален език и култура. Пример е сътрудничеството със Софийския Университет, който осигурява възможности за студентска практика и менторска програма за студенти по специална педагогика и други специалности, свързани с приобщаващо образование.