Жестов език за всички възрасти

Всеки усвоява език още от ранна детска възраст. Всяко човешко същество има право на език. Жестовият език може да се изучава от деца и от възрастни. Както чуващите деца попиват словесен език, така и глухите деца имат право да изучават природно зададения им език, а именно жестовия. Българският жестов език е за всички независимо от тяхната възраст.