Възможности да учим жестов език онлайн

Жестов език може да се учи във виртуална среда. Глухите ни обучители ежедневно се консултират със своите ментори, международни експерти в областта на обученията по жестов език. Освен присъствени обучения, екипът ни от глухи обучители предоставя възможности за онлайн обучения за желаещи да изучават български жестов език.